Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.525.4.263.2017 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.06-25.08.2017 r. Wartość dofinansowania: 6 000 zł przy całkowitym koszcie 21 440,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • organizacja tygodniowego obozu sportowego w Bielsku-Białej

Share this post