Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.525.4.318.2016 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt realizowany jest w okresie 16.07-31.08.2016 r. Wartość dofinansowania: 6 000 zł przy całkowitym koszcie 13 100,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • organizacja tygodniowego obozu sportowego

Share this post