Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie nr RPRG.526.15.31.2015 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.04 – 30.06.2015 roku. Wartość dofinansowania: 1 000,00zł przy całkowitym koszcie 1 800,00zł.

 

Dofinansowany projekt zakłada organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu marketingu.

Share this post