Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.526.13.96.2017 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt realizowany jest w okresie 06.02-31.12.2017 r. Wartość dofinansowania: 16 500 zł przy całkowitym koszcie 29 130,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • udział w turniejach, tj. dojazdy, noclegi, opłaty startowe
  • wynajęcie hali sportowej
  • stworzenie miejsca do uprawiania Ultimate Frisbee
  • organizacja gali sportowca
  • Wsparcie w postaci pokrycia kosztów, które zobowiązani są ponieść najzdolniejsi zawodnicy, aktywnie reprezentujący Polskę w Kadrze Narodowej. W bieżącym roku będzie taka możliwość w Holandii i na Węgrzech.
  • regularne szkolenie zawodników podczas stałych treningów
  • zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla nowych zawodników oraz dla zawodników ze stałego składu, którzy nie posiadają stroju

Share this post