Projekt realizowany jest w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w ramach małego grantu z zakresu turystyki i wypoczynku młodzieży. Starostwo Powiatowe w Poznaniu numer umowy: 394/17

Projekt realizowany jest w okresie 01.06-31.08.2017 r. Wartość dofinansowania: 4 500 zł przy całkowitym koszcie 6 400,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • organizacja wyjazduzawodnikó Brave Beavers, którzy otrzymali powołanie do kadry u17 na Węgry

Share this post