Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.526.17.33.2015 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Projekt realizowany jest w okresie 19.01-31.12.2015 r. Wartość dofinansowania: 5 000 zł przy całkowitym koszcie 23 047 zł.

 

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

 

  • Opłacenie wynajmu hali sportowej podczas treningów zimowych w okresie styczeń – marzec i październik – grudzień,
  • Pokrycie kosztów związanych z wyjazdami turniejowymi,

 

Cały projekt obejmuje swoim zakresem następujące działania:

 

  • Ubezpieczenie zawodników na 2015 rok,
  • Zakup materiałów treningowych,
  • Organizacja gali sportowca,
  • Koszty obsługi księgowo – finansowej,
  • Kampania promocyjna.

Share this post