Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.526.16.85.2016 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01-31.12.2016 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł przy całkowitym koszcie 13 748,10 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • Opłacenie wynajmu hali sportowej podczas treningów zimowych w okresie styczeń – marzec i październik – grudzień,
  • Pokrycie kosztów związanych z wyjazdami turniejowymi,
  • Zakup nowych stroi dla zawodników,
  • organizacyjne II gali sportowca

Ponadto w cały projekt obejmuje swoim zakresem dodatkowo następujące działania:

  • Ubezpieczenie zawodników na 2016 rok,
  • Organizacja gali sportowca.

Share this post