Projekt realizowany jest w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w ramach małego grantu z zakresu turystyki i wypoczynku młodzieży. Starostwo Powiatowe w Poznaniu numer umowy: PR.524.10.48.2018

Projekt realizowany jest w okresie 01.04-31.10.2018 r. Wartość dofinansowania: 4 000 zł przy całkowitym koszcie 8 450,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • udział w turniejach na trawie, tj. dojazdy, noclegi, opłaty startowe
  • organizacja jubileuszowej gali sportowca
  • regularne szkolenie zawodników podczas stałych treningów
  • zakup dysków i strojów

Share this post