Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 02734-6930-UM1540619/14 w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 

Projekt realizowany był w okresie 27.05-31.12.2014 r. Kwota dofinansowania wyniosła 5 930,84zł przy całkowitym koszcie 10 528,67zł.

 

W ramach projektu sfinansowaliśmy:

– zakup strojów sportowych dla zawodników,

– zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia treningów

Ponadto dofinansowaliśmy 4 wyjazdy turniejowe oraz przeprowadziliśmy akcję promocyjną Ultimate frisbee.

Share this post