Projekt realizowany jest zgodnie z umową o wsparcie  nr RPRG.525.22.128.2018 w ramach konkursu na realizacje zadania publicznego na terenie gminy Dopiewo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt realizowany jest w okresie 31.01-31.12.2018 r. Wartość dofinansowania: 18 500 zł przy całkowitym koszcie 27 200,00 zł.

Z uzyskanego dofinansowania zostaną pokryte poniższe koszty:

  • udział w turniejach, tj. dojazdy, noclegi, opłaty startowe
  • wynajęcie hali sportowej
  • organizacja spotkań integracyjnych
  • regularne szkolenie zawodników podczas stałych treningów
  • zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla nowych zawodników oraz dla zawodników ze stałego składu, którzy nie posiadają stroju

Share this post